Vad är skillnaden mellan theocentrism och deism?

Under hela den historiska utvecklingen har världen blivit upprepad fylld av religiösa krig och konflikter. Religion blev länken som anslöt sig eller omvänt separerade mänskliga samhällen. Hednarna kämpade med troende, korstogerna orsakade miljoner människor död osv. För att förstå omvandlingar av religiösa åsikter över tid och hur de påverkar och påverkar den sociala strukturen är det nödvändigt att hänvisa till historien om olika religiösa världsvisningar som definierar grunden för mänskligt liv. Nästa kommer att betraktas som deism och teocentrismens allmänna och särskiljande egenskaper.

Theocentrism som ett filosofiskt begrepp

Konceptet teocentrism härstammar i Europa under medeltiden och var karakteristiskt för monoteistiska kulturer. Den tidigare världsöversikten var hednisk .

Detta begrepp präglas av förståelsen och uppfattningen av Gud och allt gudomligt som en och högsta absolut. Gud är grunden för världen, dess skapare. Betydelsen av mänsklig existens ligger i den gudomliga väsen. Något bra, något liv genereras endast av dem. Av denna anledning har teocentrins filosofi ett annat namn - Guds-Centrism.

Följande egenskaper hos denna världsutsikt utmärker sig:

 • Den enda källan till allt är Gud.
 • De är engagerade i den befintliga meningen och syftet.
 • Människan skapades i gudomlig likhet.
 • Alla aktiviteter ska inriktas på självkännedom och kunskap om Gud.

Man tror att Gud ständigt öppnar för människan, är tillgänglig för honom, upprätthåller en dialog med honom. Att förstå och tolka ett objekt innebär att avslöja dess samband med det gudomliga. Samtidigt är Gud själv alltid i ett mystiskt utrymme som man genom hela sitt liv bör sträva efter att komma närmare.

Men över tiden börjar samhället att flytta sig från uppfattningen av detta koncept som grundläggande och gradvis flytta till Guds förnekelse som universets centrum (ateism). Värdet av teocentrism idag ligger i det faktum att det ligger till grund för alla monoteistiska religioner.

Deism som en filosofisk riktning

För första gången formulerades detta koncept i 1593 av Jean Bodin, och redan i XVII-XVIII århundraden blev det ett av de viktigaste områdena i Europa. När den europeiska industrirevolutionen började, började många företag i många länder att öppna, utvecklade olika vetenskapsområden, inklusive fysik, som fick göra fler och fler upptäckter, men inte på religiös basis. Därför har ett behov uppstått i samhället för att skapa en ny och förnyad undervisning som skulle tillfredsställa alla mänskliga frågor med sina övertygande svar. Deism är uppdelad i flera strömmar. Vissa forskare jämför, och ibland ensam förenar begreppen deism och ateism.

Karakteristiska tecken på deism:

 • Lusten att uppnå harmoni av vetenskaplig och gudomlig kunskap om universum och förnekande av deras oförenlighet.
 • Hög uppskattning av mänskliga kognitiva förmågor.
 • Ger absolut frihet för individen.
 • Användningen av naturvetenskap och observation för kunskapen i omvärlden.
 • Förnekandet av mystiska och övernaturliga fenomen.
 • Ett uttalande om Guds oförmåga att påverka världsliga händelser och incidenter eller hans fullständiga icke-deltagande.

Likheterna i de två riktningarna

Från första behandlingen verkar det som att båda strömmarna är mycket lika varandra. Gud är erkänd som världens skapare i båda, allt är hans skapelse. Varje föremål, varje fenomen kan förklaras ur den gudomliga viljaens synvinkel.

Distinkta begrepp

Båda strömmar som utvecklats i Europa i olika epoker: theocentrism föregick deism, fungerade som utgångspunkt för att människor sedan avstod i enlighet med tidens krav för att bilda ett nytt koncept.

Vilka är de andra särdragen hos deism och theocentrism?

 1. Förnekelse av deism av gränslös kyrklig auktoritet, medan den i teocentrism utövar en övergripande funktion.
 2. Upptagligheten av kunskaper och upptäckter av naturvetenskap i deism . Han kallades till och med "religionens förnuft", medan teocentrismen i sin kunskap baseras enbart på Gud.
 3. Deism är inte en religion i sin traditionella mening . Till skillnad från theocentrism, förnekar han någon dogma och gudomlig uppenbarelse.
 4. Representanter för deism var personer med högre utbildning, som deltog i studier av olika vetenskaper, medan i teocentrismen alla personer nödvändigtvis hade en religiös utbildning.
 5. I deism förnekade några händelser som inte har någon logisk förklaring, saknas de. Detta är motiverat av det faktum att Gud enligt detta koncept finns, men det ger endast alla naturliga processer med en slags logik som är tillgänglig för människor för kunskap.
 6. Enligt deism bör allt liv riktas mot tolkningen av världen runt den, som en gång skapades och utrustade med Guds grundlagar, men mer okontrollerbar av den.

Vid första anblicken kan deism och theocentrism likna. De har ett betydande antal grundläggande skillnader som behöver förstås. Detta kommer att bidra till att spåra de huvudändringar som har upplevt olika världsutsikt under historisk utveckling och hur de alla påverkat samhällets funktion. Detta gör det möjligt att beskriva och utforska den moderna världen också.

Rekommenderas

Vad är bättre att ta en hund krage eller sele?
2019
Vad skiljer vattenbaserad färg från vattendispersion
2019
Vilket märke av bil är bättre än Audi eller BMW?
2019