religion

Vad är skillnaden mellan Salafis och Sunnis?

Det verkar som om islam är den enda religionen för muslimer. Men sedan Omeyaddynastinens tid (ungefär mitten av sjunde århundradet) började skillnaderna i den islamiska religionen på grundval av politiska, etniska och konfessionella motsättningar framträda. Detta uttrycktes i framväxten av olika trender bland muslimer. Den huv

Vad är skillnaden mellan Alawiter och Sunnis?

Den nuvarande situationen i Syrien verkar vara européer oförståelig och förvirrande. Faktum är att det är komplicerat av de motsatta sidornas religiösa åsikter, konflikten mellan islamens strömmar. När den stora profeten Muhammad dog, växte staten på sina frukter - kalifatet. Abu Bakr, en av profetens mest inflytelserika följeslagare, utropades kalif. Historiker

Vad är skillnaden mellan religion och tro: egenskaper och skillnader

Ljus, skugga, regn, snö, jordbävning, översvämning - alla dessa naturfenomen för den gamla mannen var ett mysterium. Att inte kunna få svar på frågor om deras ursprung vart som helst, uppfann människor sig själva och lita på livserfarenhet. Om det finns makt, kontrollerar någonting det. Så det övernaturliga har trängt in i det mänskliga medvetandet. Människor trod

Vad skiljer det Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Evangeliet

Bibeln är en av de äldsta monumenten i mänsklighetens visdom. För kristna är denna bok uppenbarelsen av Herren, Heliga Skriften och den viktigaste guiden i livet. Studien av denna bok är ett oumbärligt villkor för den andliga utvecklingen av både en troende och en otroende. Idag är bibeln den populäraste boken i världen: mer än 6 miljoner exemplar har publicerats. Förutom kri

Vad är skillnaden mellan ande och själ: jämförelse och skillnader

I många situationer visar sig "ande" och "själ" vara synonymt, men trots detta är begrepp olika delar av en persons personlighet. Av denna anledning är det önskvärt att förstå vad skillnaden är. Begreppen "själ" och "ande" Själen är en immateriell enhet som måste vara innesluten i människokroppen. I varje fall

Hur skiljer sig kyrkan från templet, katedralen och kapellet?

Förstå skillnaderna i kyrka, tempel, katedral och kapell kan vara tillbaka i kristendommens födelse. Man tror att den första tjänsten hölls i ett privat hus, som var beredd av Jesus Kristus själv. Det var han som tänkte på den sista måltiden, där det talades om tro och kungariket i himlen. På samma

Hur skiljer sig armensk kyrka från den ortodoxa

Många människor sedan skolan vet om kristendomen i katolicism och ortodoxi, eftersom detta ingår i historiens gång. Från det vet vi om några av skillnaderna mellan dessa kyrkor, de förutsättningar som ledde till uppdelningen, liksom konsekvenserna av denna uppdelning. Men få människor vet vilka egenskaper som finns i många andra kristendomsformer, vilka av olika skäl skiljs från de två huvudströmmarna. En av de kyrk

Agnostiker och ateist: Vad är vanligt och vad är skillnaden?

Det finns cirka 200 olika religioner i världen. Tillhängarna av varje tro är övertygade om att det är deras världsutsikt och deras gud som är den enda sanna sätten att skapa världen. Inte överraskande, tack vare det stora antalet olika religioner, i antikens tider uppenbarade olyckliga människor som tvivlade på sanningen om en tro eller en annan, liksom Guds existens som skapare av vår värld. Bland de ick

Vad är skillnaden mellan katoliker och ortodoxa

Tro i Jesus Kristus förenade och inspirerade kristna, blev grunden för en religiös världsutsikt. Utan det skulle de troende inte kunna göra rätt och göra ärligt arbete. Ortodoxins roll i Rysslands historia är enorm. Människor som bekände denna trend i kristendomen utvecklade inte bara vår andliga kultur, men bidrog också till det ryska folks livsstil. I århundrad

Gamla troende och gamla troende: vem är det och vad är skillnaden?

Gamla troende och gamla troende - hur ofta är dessa begrepp förvirrade. De var förvirrad före samtal, de är förvirrade idag, även i media. Varje utbildad person som respekterar sitt folkets kultur är helt enkelt skyldig att förstå skillnaden mellan dessa två olika kategorier av människor. Gamla troe

Skillnader och skillnader mellan katoliker och protestanter

Under det 50: e året efter Kristi födelse grundade hans anhängare och de som trodde på dem den ortodoxa kristna kyrkan, som fortfarande finns idag. Från dess grundläggning fanns det fem kristna kyrkor. Det tog åtta århundraden för den ortodoxa kyrkan att utarbeta sina traditioner och läror. För dett

Sunnier och shiiter: Vad är skillnaden och vad som är vanligt

Islam, tillsammans med kristendomen och buddhismen, är en av de vanligaste religionerna i världen. Särskilt många stater som bekänner islam ligger i östra Europa och i norra Afrika. Trots detta har muslimer motsägelser som har resulterat i ett verkligt krig. Hela islamiska världen delades in i två grupper som är fientliga mot varandra: sunnierna och shiiterna. Deras hu